Deutsche Bahn v úterý představila poslední platnou verzi vedení budoucí brennerské odbočky (úprava traťového vedení v okolí obcí Rosenheim (DE) a Kufstein (AT), pozn. red.). Německá část trasy by měla vést východně od Rosenheimu z 60 % pod zemí a dále pokračovat směrem k Brenneskému tunelu (Brennerbasistunnel, tj. BBT) v brenneském průsmyku.

Reklamy

S úterním představením této varianty trasování bylo po mnoha letech ukončeno hledání nejvhodnější trasy pro tuto oblast. Deutsche Bahn oznámila, že plán takzvané “fialové” trasy budou následovat další detailnější rozpracování této varianty. V Bavorsku je ovšem problém s protesty občanů, neboť se prakticky jedná o zcela nové vedení železniční trati a obávají se omezení a hluku během výstavby. Německý ministr dopravy však na všech prezentacích dával důraz na to, že při plánování a realizace jsou klady velké nároky na maximální ochranu obyvatel a životního prostředí.

Při posledním posuzování výběru vedení vlakové cesty mezi rakouským Kufsteinem a Rosenheimem byly ve hře ještě další 4 možnosti. Těm byly pro jednoduchost přiděleny barvy. Při konečném výběru, který byl představen, byla vybrána východní varianta, která byla označena fialovou barvou. Podle Deutsche Bahn byly všechny západní varianty nerealizovatelné. Tato varianta se ovšem neshledala s pochopení místních obyvatel, kteří kritizují vysoký podíl vedení trasy tunelem a její vysokou cenu (jedná se o nejdražší variantu). Náklady na stavbu vyšplhají dle Deutsche Bahn na 6,7 až 7,2 miliard euro (cca 180 miliard korun českých). Nyní jsou velmi důležité další plánování před tím, než v rámci jednoho roku rozhodne Bundestag o stavbě a o jejím financování.

původní zdroj obrázku: Deutsche Bahn (převzato z orf.at)

Scheuer ujišťuje o nutnosti nové vlakové trasy

Německý spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer představil nejen vybranou variantu, ale také předložil důvody pro vedení nové železniční tratě severo-jižního koridoru přes Brenner. Jedině novu železniční tratí lze totiž udržet propustnost této tratě na dostatečně vysoké úrovni. Podle časového harmonogramu Deutsche Bahn by měla být 54km trať dokončena v roce 2038. Zda bude tento plán skutečně dodržen je diskutabilní, neboť do konce 20. let 21. století se má německý Bundestag vyjádřit ve prospěch nebo postavit proti tomuto projektu.

Brenneská odbočka hotova v prvním roce po BBT

Stavba této trati je žádána ze strany Tirolska již po mnoho let. Tirolsko podotýká, že bez dostatečně kapacitních tratí k Brennerskému tunelu (BBT), lze občanům jen těžko odlehčit od silniční nákladní dopravy a převést zcela její přepravní objem do nákladní železniční dopravy. 

Přestože vedení trati je na německé straně jasné již celkem dlouho, dokončení lze naplánovat nejdříve rok po dokončení BBT. Ovšem i harmonogram při stavbě BBT není nijak přesně pevný. Aktuální situace je nejistá ohledně jeho dodržení. Tirolský premiér Günther Platter posunul konečné rozhodnutí o projektu až do roku 2030. Sám říká, že aktuální debaty o této trati jsou velmi důležité pro konečnou fixaci jejího vedení krajinou. Nyní je vše v rukou bavorské politiky dokončit všechny potřebné úkony pro zahájení stavby, které byli v předešlém období velmi zdlouhavé a vleklé a byli častou kritikou z tirolské strany.

Fotografie ze stavby Brennerbasistunnel (zdroj orf.at)

Na hranicích Tirolska pod zemí

Plánovaná trasa trati je na hranicích téměř zcela vedena pod zemí. V místě spojení podzemní a nadzemní části se budou také potkávat stará a nová trať, kde bude také ústit portál 13km tunelu ve směru k Rosenheimu.

text přeložen a upraven z orf.at

Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading