AFRY navrhne tři dopravní centra švédské dopravní správy

Jménem Trafikverket bude AFRY navrhovat dopravní centra v Göteborgu, Malmö a Gävle. Účelem je přizpůsobit prostory pro zavedení nového švédského systému řízení vlaků a integrovat řízení silniční a železniční dopravy ve stejných prostorách. Úkolem AFRY je mimo jiné zpracování projektové a konstrukční dokumentace pro nová dopravní centra a energetická náročnost budov.

Rekonstrukcí, přístavbou a novou výstavbou dopravních center bude zaveden standardizovaný systém řízení dopravy po celé republice. V Göteborgu dojde k rekonstrukci, v Malmö k nové výstavbě a v Gävle k přístavbě a rekonstrukci. Účelem je také zlepšení fyzické bezpečnosti v budovách, zvýšení standardu pracovního prostředí a dosažení flexibility provozu.

Kromě navrhování projektového plánování a stavebních dokumentů je úkolem AFRY také zlepšení energetické účinnosti v budovách.

Jsme velmi hrdí, že jsme vyhráli tak prestižní zakázku, která pokrývá několik oborů v rámci AFRY. Je zřejmé, že je důležité přispět ke snížení klimatické stopy optimalizací a zlepšením energetické účinnosti v těchto třech dopravních centrech, aby se stala co nejudržitelnější na základě spotřeby energie, výběru materiálů, pracovního prostředí, efektivity a bezpečnosti, říká Mattias Andreassen, Head of Business Area Buildings ve společnosti AFRY.

Gottlieb Paludan Architects, součást AFRY, bude mít v projektu velkou a důležitou roli. Těšíme se, že přispějeme svými zkušenostmi a odbornými znalostmi při navrhování dopravních center ve Švédsku. Pracovali jsme na několika podobných projektech v Dánsku s velmi dobrými výsledky, se spokojenými klienty a sníženou klimatickou stopou. Nyní pokračujeme v cestě a přispíváme k udržitelnější přepravě ve Švédsku, říká Mette Lyng Hansen, generální ředitel Gottlieb Paludan Architects.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →