Foto Emirates

Foto Emirates

Společnost Emirates SkyCargo posiluje svoji přítomnost na třech hlavních digitálních trzích pro nákladní leteckou přepravu a spustila provoz na platformě cargo.one.

Reklamy

Toto partnerství zdůrazňuje dlouhodobý závazek společnosti Emirates SkyCargo k zavádění digitálních řešení, která zjednodušují provoz, zvyšují efektivitu a přináší hodnotu pro její globální zákazníky. Partnerství s cargo.one posiluje její pokročilou a zákaznicky orientovanou digitální distribuční strategii a zajišťuje, že nabídka Emirates SkyCargo je dostupná zákazníkům na jimi preferovaných platformách.

Prostřednictvím cargo.one budou mít zákazníci nákladní přepravy přístup k letovým řádům, tarifům a smluvním sazbám společnosti Emirates SkyCargo, jakož i k dostupným kapacitám v reálném čase, což speditérům umožní provést okamžitou rezervaci prakticky kdykoli. V počáteční fázi bude partnerství dostupné ve vybraných zemích Evropy a poté se rozšíří do celé Ameriky, Afriky, na Dálný východ a do Australasie. Cargo.one přispívá k posílení digitální přítomnosti společnosti Emirates SkyCargo na trhu díky snadnému provádění rezervací a dosahu na 15 000 speditérů ve všech koutech světa.

Jeffrey van Haeften, senior viceprezident pro celosvětovou nákladní dopravu společnosti Emirates SkyCargo, uvedl: „Digitální řešení jsou klíčovým způsobem, jak poskytovat speditérům flexibilní, pohodlný a snadný přístup ke špičkovým produktům a službám společnosti Emirates SkyCargo. Díky zefektivnění nabídek a rezervací nám platforma umožňuje se soustředit na poskytování co nejlepších služeb zákazníkům. I nadále hodláme investovat do digitálních řešení a partnerství, jako je právě cargo.one, abychom zlepšili zákaznické služby a urychlili přepravu zboží po celém světě.”

Na platformě cargo.one jsou prezentovány čtyři hlavní produkty společnosti Emirates SkyCargo, včetně integrovaného chladicího řetězce Emirates Fresh a Emirates Fresh Breathe, určeného pro přepravu zboží podléhajícího rychlé zkáze. Dále pak Emirates Airfreight Priority pro urgentní zásilky vyžadující rychlost a spolehlivost a Emirates Airfreigh, který poskytuje ekonomické a spolehlivé možnosti pro běžné náklady.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading