Foto Snøhetta

Další projekt od světoznámého architektonického studia, který plně využívá potenciál nábřeží. Čtvrť South Gate poskytne obyvatelům Budapešti nejen rezidenční funkci, ale také velké množství pracovních míst nebo kvalitní veřejné prostory v přímém kontaktu s řekou Dunaj.

Reklamy

Jedním z ústředních prvků identity maďarského hlavního města Budapešť, stejně jako v případě Bratislavy, je řeka Dunaj, druhá nejdelší veletek v Evropě. Přímému přístupu k vodě v oblasti centra města však mnohdy brání ulice, infrastruktura veřejné dopravy či přístavy trajektů. Kontakt s vodním elementem je právě z těchto důvodů často nemožný.

Nárůst významu volného času, veřejného zdraví a cestovního ruchu však vytváří příležitost přehodnotit i oblasti dosud podrozvinutých nebo neaktivních nábřeží. Návrh nové městské čtvrti South Gate v jižní části maďarské metropole, za nímž stojí světoznámé architektonické studio Snøhetta, se zaměřuje na záměrné využívání tohoto důležitého prvku, díky čemuž se Dunaj stává definicí lokality. 

Stejně jako v případě návrhu na novou podobu přístavu Darling v Sydney , i v tomto případě se architekti rozhodli plně využít jedinečného charakteru městského nábřeží. Právě díky tomuto principu studio vyhrálo mezinárodní soutěž, v rámci které se odborná porota na margo vítězů vyjádřila následovně: „ Návrh odvážně přijímá výzvu rozvoje nové čtvrti v Budapešti, která ještě neexistuje. Zachycuje možnosti této oblasti, nabízené vodou, zelenými pásy a vlastnostmi ostrova.” 

Nová čtvrť South Gate vznikne jen několik kilometrů od centra města. Rozprostírat se bude na ploše přibližně 135 hektarů a svojí strukturou bude evokovat charakter poloostrova uprostřed vodního toku. Na této ploše, která je v současnosti brownfieldem, se development vybuduje v rámci plánu Budapešť 2030  – plánovací strategie, která stanovuje cíle města být udržitelnějším, energeticky efektivnějším a sociálně smýšlejícím. 

Hlavní koncept, na kterém staví norské architektonické studio, zahrnuje vodu jako prvek, který výrazným způsobem formuje město a který je schopen vytvářet živé veřejné prostory. Kromě toho návrh obsahuje přepracovaný systém modro-zelené infrastruktury. Vzniknou zde nejen rekreační prostory v přímé návaznosti na vodní prvek, ale také retenční a odvodňovací plochy, které budou zpracovávat dešťovou a povrchovou vodu. Ta bude následně odváděna do přítoku Dunaje a navrácena do přirozeného oběhu. Zelené střechy a odtokové kanály spolu s dešťovými zahradami a systémy čištění pomocí rostlin jsou součástí zmíněné modrozelené infrastruktury. Ta zajišťuje příjemné mikroklima, zabraňuje tvorbě tepelných ostrovů a zvyšuje biodiverzitu ve městě. 

Ve své finální podobě vytvoří hustě zastavěná čtvrť nejen prostory pro bydlení pro zhruba 16.000 lidí, z toho většina budou studenti, ale i pracovní místa pro dalších 15.000 lidí. Kromě toho architekti navrhli prostředí, které svým obyvatelům a návštěvníkům nabídne množství veřejných prostor v podobě náměstí či promenád. Ve čtvrti také nebude chybět ani bohatá občanská vybavenost. Na jižním cípu poloostrova se má nacházet kulturní budova s ​​kapacitou přes 15.000 diváků. Naproti ní, na severním cípu poloostrova, vznikne rozlehlý park, mnohá sportovní zařízení a také hodnotné veřejné prostory v blízkosti vody. Zachována bude i unikátní bývalá tržnice.

Při výstavbě a provozu nových budov se bude věnovat mimořádná pozornost ekologickým konceptům a snižování energie, obsažené v použitých materiálech. V rámci mobility se návrh zaměřuje především na dostupnou veřejnou dopravu, cyklisty a chodce. Čtvrť bude ve své finální podobě napojena na nádraží Danubias. 

Územní plán lokality South Gate je založen na inovativních přístupech k udržitelnému rozvoji měst a reinterpretuje dobře známé principy z jiných evropských metropolí. Vychází ze silné koncepce se zaměřením na budoucí uživatele a současné výzvy, například následky změny klimatu.

Několik města napříč celým světem začalo, po částečném úpadku lodní dopravy koncem 20.století, znovu objevovat zapomenutý potenciál, který jim nábřeží nabízejí. Díky tomu nyní oblasti, které byly donedávna zchátrány a opuštěny, procházejí výraznými proměnami. Zbývá jen doufat, že po vzoru (nejen) našich jižních sousedů se podobné projekty brzy objeví iv Bratislavě. Slovenské hlavní město také transformuje svá nábřeží, což je dnes jednou z jeho klíčových rozvojových úkolů. 

Autor Martina Gregová, YMBA. Foto Snøhetta

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading