Evropská komise chce o 90 procent méně emisí do roku 2040

Vysokorychlostní souprava ICE Německých drah. Foto pixabay

Klimatické cíle pro roky 2030 a 2050 již v Evropě existují. Příští týden chce Evropská komise stanovit průběžný cíl do roku 2040. Návrh ukazuje: Emise se musí výrazně snížit.

Reklamy

V boji proti klimatické krizi se Evropská komise domnívá, že emise skleníkových plynů v EU by se měly do roku 2040 snížit o 90 procent ve srovnání s rokem 1990. Vyplývá to z návrhu klimatického cíle bruselského úřadu do roku 2040. Komise chce oficiálně představit nový klimatický cíl příští týden.

Současným cílem EU je do roku 2030 snížit emise CO2 o 55 procent ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 se stát klimaticky neutrální. Zajistit to má legislativní balíček „Fit for 55“ pod záštitou tzv. Green Deal. Strategie zahrnuje opatření v různých oblastech, jako je energetika, doprava, průmysl a zemědělství. V současné době neexistuje žádný průběžný cíl pro rok 2040.

Jak je patrné z návrhu, byly prozkoumány tři cílové varianty pro rok 2040. Analyzovány byly také důsledky snížení emisí až o 80 procent ve srovnání s rokem 1990 ao 85 až 90 procent. Snížení o 90 až 95 procent je však jedinou možností, která odpovídá doporučením Evropského vědeckého poradního sboru pro změnu klimatu a neohrožuje závazky EU vyplývající z Pařížské dohody.

„Možnost 3 nabízí EU nejsilnější opatření v oblasti klimatu, která je potřebná více než kdy jindy, aby se zabránilo nevratným bodům zlomu s neznámými a potenciálně katastrofickými dopady na lidskou společnost a ekosystémy,“ napsali autoři. Čím déle bude opatření v oblasti klimatu odloženo, tím vyšší budou lidské a ekonomické náklady na změnu klimatu.

Německo a deset dalších zemí minulý týden vyzvalo Evropskou komisi, aby stanovila ambiciózní klimatický cíl do roku 2040. „Můžeme přesvědčit ostatní, aby se zapojili, pouze pokud budeme práci dělat doma,“ stojí ve společném dopise.

V červnu Vědecký poradní výbor odhlasoval snížení emisí EU o 90 až 95 procent do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990. Toto snížení je zásadní pro zmírnění klimatických rizik. Ve své nejnovější zprávě z poloviny měsíce vědci napsali, že je třeba udělat více pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu. Rozpoznali potenciál balíčku Fit for 55. Nezbytná jsou však další opatření.

Zelený evropský poslanec Michael Bloss uvedl, že návrh je na spodní hranici toho, co je vědecky nezbytné. “Aby byla Evropská unie důvěryhodným průkopníkem v ochraně klimatu, musí se zaměřit na horní hranici.” To je nejméně 95procentní snížení CO2 do roku 2040.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading