EIT InnoEnergy posiluje svou investicí do společnosti Nesetten potenciál odvětví LNG

foto protext

Díky inovativním technologiím, které umožňují stavbu lehkých kompozitních kontejnerů, má Nesetten možnost popularizovat využívání zkapalněného bio-LNG a LNG plynu také u soukromých zákazníků a malých firem. Kapitálové zapojení a podpora EIT InnoEnergy umožní společnosti pokračovat v dynamickém růstu.

Reklamy

LNG (zkapalněný zemní plyn) je nízkoemisní palivo vyráběné zkapalněním zemního plynu při teplotě -163 °C. Zatímco tradiční LNG je klasifikován jako fosilní palivo, bio-LNG je obnovitelný zdroj energie. Získává se zušlechťováním a zkapalňováním bioplynu pocházejícího převážně z fermentace organického odpadu. Vzhledem k nutnosti přístupu ke stacionární infrastruktuře a současným omezením při přepravě a skladování tohoto typu paliva využívají v současnosti bio-LNG a LNG v průmyslu především velké podnikatelské subjekty.

Cílem společnosti Nesetten je usnadnit přístup k bio-LNG a LNG prostřednictvím překonání současných překážek v infrastruktuře a umožnit využívání těchto udržitelných paliv i individuálním zákazníkům a malým společnostem. Mobilní kryogenní zásobníky vyráběné touto společností umožňují bezpečné skladování a přepravu kapalin při teplotách až -196 °C. Při výrobě zásobníků byla vynechána ocel a vakuum. Dodávky bio-LNG a LNG koncovým zákazníkům, kteří nemají přístup ke stacionární infrastruktuře, usnadní také mobilní čerpací stanice umožňující přepravu až 450 kg zkapalněného plynu.

“V InnoEnergy investujeme do inovativních společností a řešení v počáteční fázi jejich růstu. Věříme, že přístup ke kapitálu, jedinečné know-how a ekosystém více než 1 200 partnerů dává týmům, s nimiž spolupracujeme, téměř neomezené možnosti rozvoje v oblasti zelené energie a čistých technologií. Vítáme v našem portfoliu další společnost ze střední Evropy, s níž chceme posílit potenciál bio-LNG a LNG, což je odvětví, které je v našem regionu velmi důležité,” prohlásil Marcin Wasilewski, CEO společnosti EIT InnoEnergy ve střední Evropě.

Nesetten také vytvořil škálovatelnou, soběstačnou energetickou stanici pro zásobování teplem a elektřinou, která je určena např. pro kanceláře nebo malé výrobní závody. Testovaný prototyp integruje do systému napájení palivový článek.

“Ve společnosti Nesetten jsme zahájili spolupráci se strategickými partnery z Indie, Polska, USA a Nigérie. Na základě probíhajícího procesu certifikace vyvíjíme inovativní výrobní linku, která zajistí nejen nejvyšší kvalitu výrobků, ale také schopnost pružně reagovat na potřeby trhu. Zahájení prodeje plánujeme na konec roku 2024. Věřím, že investiční kolo, které bude zahájeno ve třetím čtvrtletí roku 2024, nám pomůže těchto cílů dosáhnout,” dodává Paweł Warszycki, CEO společnosti Nesetten.

O společnosti InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie, inovace obchodních modelů a dovednosti potřebné k urychlení zelené dohody, pokroku při dosahování evropských cílů v oblasti dekarbonizace a reindustrializace a zároveň ke zvýšení energetické bezpečnosti.

Společnost InnoEnergy, která je podle Startup Genome v roce 2023 nejlepší evropskou firmou a investorem rizikového kapitálu v oblasti čistých technologií a modré ekonomiky, podle Sifted v roce 2023 jedním z deseti nejaktivnějších evropských investorů v oblasti hlubokých technologií a podle Pitchbook v roce 2022 nejaktivnějším investorem v energetickém sektoru, podporuje inovace v celé řadě oblastí. Patří mezi ně skladování energie, doprava a mobilita, obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, obtížně odstranitelná průmyslová odvětví, inteligentní sítě a udržitelné budovy a města.

InnoEnergy má v portfoliu více než 200 společností, které podle odhadů do roku 2030 vygenerují příjmy ve výši 110 miliard eur a kumulativně ušetří 2,1 milionu tun CO2 emisí. Dohromady tyto společnosti dosud získaly investice ve výši více než 9,7 miliardy eur.

EIT InnoEnergy je hnací silou tří strategických evropských iniciativ: European Battery Alliance (EBA), the European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC) and the European Solar Photovoltaic Industry Alliance (ESIA).

Společnost InnoEnergy byla založena v roce 2010 a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), orgánem Evropské unie. Od svého založení prověřila společnost InnoEnergy více než 7 000 začínajících podniků, uvedla na trh více než 300 produktů a dohlížela na to, aby její portfoliové společnosti podaly více než 370 patentů. Dnes má InnoEnergy důvěryhodný ekosystém zahrnující více než 1.200 partnerů, 35 akcionářů a více než 200členný tým s kancelářemi po celé Evropě a v americkém Bostonu.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém